niedziela, 1 lipca 2012

That's dirty - Sista Crew

Sesja dla SISTA CREW, fot Grymussa, makupa Lewicka, hery Satora, styling Lewicka/Smalec.